{"html":"\t\n
\n
\n \n \"Stulecie\n \n 23 grudnia 2019<\/span>\n 4. liga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Stulecie Ruchu Radzionk\u00f3w – pi\u0119kna historia radzionkowskiego klubu<\/a><\/h4>\n

Zapraszamy na wspania\u0142\u0105 podr\u00f3\u017c w czasie. O Ruchu Radzionk\u00f3w rozmawiamy z prezesem Marcinem W\u0105siakiem oraz Wojciechem Cieszy\u0144skim<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Lukas\n \n 13 grudnia 2019<\/span>\n Bundesliga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Lukas Podolski \u2013 \u015bwietny pi\u0142karz, jeszcze lepszy przedsi\u0119biorca?<\/a><\/h4>\n

\u201ePoldi\u201d to doskona\u0142y przyk\u0142ad wykorzystania w\u0142asnego potencja\u0142u marketingowego<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"GO\u015a\u0106\n \n 7 grudnia 2019<\/span>\n 1. liga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

GO\u015a\u0106 SPECJALNY #3: trener Mateusz Gwizd<\/a><\/h4>\n

Mateusz Gwizd \u2013 niegdy\u015b m.in. trener bramkarzy w Birmingham, a dzisiaj wa\u017cna posta\u0107 w Akademii Miedzi Legnica<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Akademia\n \n 1 grudnia 2019<\/span>\n 1. liga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Akademia bramkarska Miedzi Legnica (WIDEOREPORTA\u017b)<\/a><\/h4>\n

Zajrzeli\u015bmy z kamer\u0105 do Legnicy, \u017ceby zapyta\u0107 o nowy projekt zwi\u0105zany z akademi\u0105 bramkarsk\u0105 \"Miedzianki\"<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"GO\u015a\u0106\n \n 1 listopada 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

GO\u015a\u0106 SPECJALNY #2: prof. Jan Miodek<\/a><\/h4>\n

Kibic Ruchu Chorz\u00f3w, \u017cywa encyklopedia wiedzy o futbolu, cz\u0142owiek-anegdota i... po prostu profesor Jan Miodek<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Akademia\n \n 17 pa\u017adziernika 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Akademia Miedzi Legnica… jedn\u0105 z najszybciej rozwijaj\u0105cych si\u0119 w Polsce<\/a><\/h4>\n

Rozmawiamy z klubowymi koordynatorami: Mateuszem Gwizdem, Tomaszem Sysk\u0105 i Sebastianem Przyby\u0142ko<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"\u201eZ\n \n 26 wrze\u015bnia 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

\u201eZ punktu widzenia trenerskiego mamy komfort pracy, bo mo\u017cemy skupi\u0107 si\u0119 na rozwoju dru\u017cyny\u201d \u2013 czyli AKS Z\u0142y, klub wyj\u0105tkowy<\/a><\/h4>\n

Rozmawiamy z trenerem Karolem Zakrzewskim, kt\u00f3ry na co dzie\u0144 prowadzi zesp\u00f3\u0142 \u201eZ\u0142ych Dziewczyn\u201d <\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Real-Construct\n \n 27 sierpnia 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Real-Construct Cup \u2013 turniej charytatywny na rzecz Kasi Doniec (Reporta\u017c)<\/a><\/h4>\n

W ostatni weekend w Miechowie odby\u0142a si\u0119 impreza po\u015bwi\u0119cona pomocy niepe\u0142nosprawnej mieszka\u0144ce<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Kluby\n \n 21 sierpnia 2019<\/span>\n Bundesliga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Kluby pi\u0142karskie jeszcze bli\u017cej kibic\u00f3w, czyli kiedy u\u015bmiecha si\u0119 do nas IT<\/a><\/h4>\n

Systemy ERP, Messenger i boty - czy to dzia\u0142a w klubach pi\u0142karskich? <\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"„Super\n \n 8 lipca 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

„Super Pi\u0105tek”, czyli turniej pod patronatem Krzysztofa Pi\u0105tka [REPORTA\u017b]<\/a><\/h4>\n

W pi\u0105tek 5 lipca na Stadionie Miejskim w Niemczy odby\u0142 si\u0119 turniej pi\u0142karski dla dzieci<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n