{"html":"\t\n
\n
\n \n \"Hutnik\n \n 20 lutego 2019<\/span>\n 3. liga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Hutnik Krak\u00f3w: ambicje oparte na zdrowych fundamentach<\/a><\/h4>\n

Sytuacj\u0119 w klubie wyja\u015bnia prezes Artur Tr\u0119bacz<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Emil\n \n 19 lutego 2019<\/span>\n Ekstraklasa<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Emil Kot: \u201ePewien prezes nie widzia\u0142 sensu w zatrudnieniu cz\u0142owieka od poszukiwania talent\u00f3w\u201d (WYWIAD)<\/a><\/h4>\n

Rozmowa z cz\u0142owiekiem, kt\u00f3ry stworzy\u0142 najwi\u0119ksz\u0105 sie\u0107 skautingow\u0105 w Polsce \u2013 \u201eTy Te\u017c Masz Szans\u0119!\u201d<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Turcy\n \n 31 stycznia 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Turcy zalej\u0105 Europ\u0119. M\u0142odzi, zdolni i bramkostrzelni<\/a><\/h4>\n

Od baraniny na cienkim do futbolu na grubo<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Jak\n \n 16 stycznia 2019<\/span>\n 1. liga<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Jak to jest z tym zarz\u0105dzaniem ryzykiem finansowym w klubach pi\u0142karskich?<\/a><\/h4>\n

Przedsi\u0119biorstwa zwi\u0105zane ze sportem nara\u017cone s\u0105 na zjawisko niepewno\u015bci wyst\u0119puj\u0105ce po\u015br\u00f3d kibic\u00f3w i uzale\u017cnione jest ono od wynik\u00f3w sportowych.<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"„Po\n \n 11 stycznia 2019<\/span>\n Ekstraklasa<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

„Po \u015bwiecie mo\u017ce by\u0107 rozsianych co najmniej kilkuset pi\u0142karzy z polskimi korzeniami!” (Rozmowa)<\/a><\/h4>\n

Arkadiusz Stelmach \u2013 researcher Wis\u0142y P\u0142ock dla Football Managera<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"AC\n \n 10 stycznia 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

AC Milan: nowe rozdanie w dru\u017cynie z Lombardii<\/a><\/h4>\n

Kiedy mo\u017cemy spodziewa\u0107 si\u0119 odrodzenia w\u0142oskiej legendy?<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"Wielki\n \n 6 stycznia 2019<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

Wielki kryzys Fenerbah\u00e7e. Co si\u0119 sta\u0142o ze stambulsk\u0105 pot\u0119g\u0105?<\/a><\/h4>\n

Cudotw\u00f3rca i multimilioner ruszaj\u0105 na pomoc<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"\u201eZaj\u0105\u0142em\n \n 29 listopada 2018<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

\u201eZaj\u0105\u0142em si\u0119 tym zawodem par\u0119 lat temu i od kiedy wszed\u0142em do pracy, to jeszcze z niej nie wyszed\u0142em\u201d (Rozmowa)<\/a><\/h4>\n

Daniel Sobis - mieszkaj\u0105cy w Hiszpanii agent pi\u0142karski, w\u0142a\u015bciciel agencji \u201eSobis Team\u201d<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n
\n \n \"\u201eMamy\n \n 21 listopada 2018<\/span>\n iGol poleca<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n
\n

\u201eMamy \u015bwietnych freestyler\u00f3w i z roku na rok poziom ich umiej\u0119tno\u015bci wzrasta\u201d (ROZMOWA)<\/a><\/h4>\n

Rozmawiamy z Wiktori\u0105 Ubysz, zawodniczk\u0105 football freestyle<\/p>\n <\/div>\n<\/article>\n\t\n

\n